Aktuális 2021 10 / 2021 11

 Krajcsovics Éva tárlata az Érdi Galériában

Krajcsovics Éva festészete színeivel, színrétegeivel, és az ezekből létrejövő képek lassú, határozott előhívásával és felmutatásával keresi és felismeri a festmény radikális eredetét, és képes visszatérni hozzá; azonban nemcsak visszatérni, de ennél az eredetnél, forrásnál elidőzni, ott lenni, intenzív odaadottsággal jelen pillanattá tenni az ottlétet, és képein felfénylést adni a festmény eredeti méltóságának. Festményei konzekvens, egységes világot teremtenek, amelynek folyamatosságát az esszenciális absztrakció, a visszafogott színhasználat és repetitív variációra épülő formavilág jellemez. Mindezt átitatja a lírai és a drámai szinkronban történő megjelenítése a képi univerzumban, amely egyszerűségében radikális. A harmónia, a letisztultság, a nyugalom auráját teremti meg festészete, amely diszpozíciós feszültségekkel telített. Olyan festészet, amely pillanatról pillanatra hívja elő a láthatót és a látni érdemeset a láthatatlanból, és képszerűen, festményeivel vallja, hogy
„a festmény vivendum: az, aminek láthatóvá kell lennie”.
(Jean-Luc Marion)

Máthé Andrea